Angiven URL tillåts inte av applikationens inställningar.: En eller fler av de angivna webbadresserna är inte tillåtna av applikationens inställningar. Det ska stämma in med webbsidans adress eller canvasadressen, annars måste det vara en subdomän till en av applikationernas domäner.